Disclaimer

Artikelen

Klamboe.info besteedt uiterste zorg aan het verzamelen en publiceren van artikelen van externe, betrouwbaar geachte bronnen. Daar de artikelen afkomstig zijn van derden, staat Klamboe.info op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie en de consequenties van diens acties daarop.

Verwijzingen

Verwijzingen in de artikelen kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden. Klamboe.info aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die bronnen.

Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver, zodat Klamboe.info hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Lichttherapieblog behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Door het gebruik van deze blog aanvaardt u deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.